Услуги

 • Иновативни програми за професионално образование и обучение в съответствие с реалните изисквания на пазара на труда в европейски аспект;
 • Гъвкави схеми, подпомагащи кариерното развитие на млади хора и хора от групи в неравностойно положение, като напътствия за хора с увреждания, инструменти за атрактивно и ефективна само презентация пред потенциални работодатели и др. .;
 • Консултиране на хора с увреждания с цел насърчаване на техния независим живот;
 • Възможности за участие в обучение и трудова практика на международно ниво;
 • Обучение за професионалисти, работещи с хора с увреждания в тясна връзка с повишаването на качеството на тяхната работа;
 • Сътрудничество с неправителствени организации, организации за професионално обучение, университети и други институции на регионално, национално и международно ниво;
 • Разработване на международни проекти, насочени към прилагане на нови подходи за обучение за професионална реализация на хора с увреждания;
 • Разработване на рамка за валидиране за оценка на постиженията на хората с увреждания и в неравностойно положение;
 • Иновативен подход в реализацията на учебния процес, включен в онлайн и мобилно дистанционно обучение за гъвкаво и достъпно обучение, базиран на съвременни изследвания и методи за професионално и образователно обучение.

Целеви групи

 • млади хора
 • хора с увреждания
 • лица от групи в неравностойно положение
 • учители, обучители, университетски преподаватели
 • политици на национално и европейско ниво
 • работодатели, работодателски организации
 • профсъюзи
 • Европейски мрежи, действащи в областта на социалната работа, образованието и ученето през целия живот
 • различни заинтересовани страни с дейности, подобни на нашата

Нашите програми и дейности са насочени към основните икономически сектори, включително туризъм и хотелиерство, храни и напитки, биотехнологии и опазване на околната среда, образование и обучение през целия живот, сектор на услугите, маркетинг, управление и развитие на човешките ресурси.

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори