VM-PRO (2017-2019)

VM-PRO – Система за валидиране на менторинг програми за младежи

Уебсайт: https://www.vm-pro.eu/

2017-2-IT03-KA205-011257

Начална дата: 01 септември 2017
Продължителност: 24 месеца

Партньори

 • СИМ – Италианско менторинг училище, Флоренция, Италия
 • Асоциация „Мозайко“, Неапол, Италия
 • Асоциация „Мария Кюри – МСА“, Пловдив, България
 • Консултантска компания „Феникс КМ“, Кортемарк, Белгия
 • Белградско отворено училище, Белград, Сърбия

Цели и задачи

 • След завършването му, проектът ще:
 • Осигури създаване на оперативни и мултидисциплинарни неформални менторинг програми за насърчаване на младите хора с увреждания (както и тези с потенциал за отпадане от училище на възраст между 16 и 24 години) на пазара на труда на съществуващите работни места, предлагани от работодателите.
 • Даде възможност на младите / учащите с увреждания да идентифицират своите възможности и интереси за по-нататъшно обучение и потенциална работа чрез предлагане на менторинг по време на работа.
 • Предложи апробиран инструмент за валидиране на младжки менторинг програми, провеждани от ментори (учители / преподаватели, психолози, социални и младежки работници).
 • Подкрепи придобиването на ключови и преносими компетентности
 • Създаде мрежи на местно ниво между образованието и бизнеса.
 • Съдейства за анализиране на съответните политики на ЕС и да се създаде виртуален архив чрез събирането на документи за неформалното образование, обучението и стратегиите за борба с преждевременното напускане на училище в ЕС.
 • Създаде многоезична база данни за добри практики по отношение на стартирането на бизнеса и активните инициативи на пазара на труда.
 • Създаде пакет от менторинг практики за ментори и наставлявани.
 • Укрепи уменията на младите хора / учащите с увреждания в области като активно гражданство, предприемачество, овластяване, социално включване, равни възможности и управление.
 • Разработи и приложи метод за сътрудничество между образователните институции и структурите за социално подпомагане, за да се създадат възможности за ориентиране и сътрудничество с проблемни млади хора, които имат потенциал от отпадане от образованието.
 • Подкрепи приоритетите на резолюцията на Съвета на Европа относно обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018 г.) – Младежката стратегия на ЕС и по-специално препоръките на политиката в доклада на ЕС по мярка „Младеж“.

Целеви групи

 • Младежи с увреждания
 • Работодатели
 • Доставчици на обучение

Резултати

 • Подобрен практически кодекс за осъществяване на младежки менторинг програми
 • Система за автономно валидиране на менторинг програмите като част от комбиниран оценъчен модел
 • Мобилно приложение за дистанционен менторинг за младежи с увреждания

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори