PTCare (2017-2019)

PTCare – Подобряване на квалификацията и компетентностите на професионалистите, предлагащи палиативни грижи на Европейско ниво, чрез създаване на сравнителна рамка на компетентностите, ECVET базирани учебни материали и инструмент за самооценка на уменията

Уеб сайт: https://ptcare.eu/

2017-1-BG01-KA202-036214

Начална дата: 1 December 2017
Продължителност: 24 months

Партньори

 • ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, България
 • АСОЦИАЦИЯ „МАРИ КЮРИ – МСА“ – клон Смолян, България
 • Initiatives Network Association, Lithuania
 • ТРАЙСИЗ ООД, Никозия, Кипър
 • PÉCS-BARANYAI хоспис, Пекс, Унгария
 • ФЕНИКС КМ, Кортемарк, Белгия

Цели и задачи

 • да се повиши осведомеността между страните партньори и на равнище на Европейският съюз относно значението на съответствието на компетенциите и стандартите в предоставянето на палиативни грижи чрез предлагане на сравнителна рамка на компетентностите (чрез използване на метода Tuning);
 • да се определи несъответствието на компетенциите и да се установят допълнителни начини за обучение за предоставяне на допълнително качествено обучение, предлагано чрез специфично учебно хранилище въз основа на мета данните на учебните резултати на учебните резултати на ECVET;
 • да се дават възможност на участващите организации да разширят своите политики и основни дейности, както и да генерира подобрения в знанията, уменията и компетентностите на персонала на партньорските институции и на тези в тяхната мрежа, което ще доведе до подобрени резултати в организационната култура и подобряване на качеството на предоставяните услуги за палиативни грижи;
 • да оценява и подобрява (чрез предоставяне на съвременни материали за обучение) компетентностите на специалистите, които предоставят услуги за палиативно лечение на хора със сериозни здравословни проблеми;
 • да се подобри осигуряването на качество в обучението по професионална палиативна грижа, предоставено на доставчиците на (палиативни) грижи въз основа на препоръките на EQAVET;
 • да се намали социалната и икономическата тежест за семействата на страдащите пациенти.

Целеви групи

 • Директни потребители:
  • Професионалисти по палиативни грижи (медицински сестри, физиотерапевти, здравни асистенти, хосписни болногледачи, социални работници)
  • Палиативни доставчици на услуги (болници, хосписи, социални центрове, центрове за възрастни хора, частни домове)
  • Доставчици на ПОО в областта на палиативните и социални грижи
  • Доставчици на услуги по осигуряване на качеството (представители) в ПОО и здравеопазване
 • Бенефициенти:
  • Хора с тежки здравни състояния / терминални / палиативни / грижи в края на живота
  • Семейни членове на хора с тежки здравословни проблеми
  • Представители на НПО, които представляват хора с увреждания
  • Работодатели / мениджъри на хосписи, болнични палиативни центрове и други, свързани с обществения и здравния сектор
  • Социални партньори
  • Държавни органи, ангажирани в местните и регионални социални и здравни грижи / общини

Резултати

 • Ръководство за сравняване на компетентности в предоставяне на палиативни грижи в Европа
 • Резюме
 • Инструмент за оценка на компетентностите
 • „Хранилище“ с обучителни ресурси и материали за продължаващо и надграждащо обучение на професионалистите, предоставящи палиативни грижи.
 • Образователно видео за повишаване на осведомеността относно предоставянето на палиативни грижи
 • Портал за интерактивно обучение

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори