MAINCLUSION (2017-2019)

MAINCLUSION – Бойните изкуства като способ за приобщаване

Уеб сайт: https://inclusivemartialarts.eu

2017-1-BG01-KA201-036353

Начална дата: 01 септември 2017
Продължителност: 24 месеца

Партньори

 • СНЦ „Асоциация Мария Кюри – МСА“, Пловдив, България
 • Спортен клуб „Ямато“, Стара Загора, България
 • Средно училище „П. Хилендарски“, Пловдив, България
 • Европейска ВингЧун Асоциация, България
 • Феникс КМ, Кортемарк, Белгия
 • Пентесилея, Атина, Гърция
 • Университет Инону, Катедра „Спорт“, Малатия, Турция

Цели и задачи

 • Бяха обучени учители по физкултура в училища в отдалечени / селски райони, както и тези, в които има ученици в неравностойно социално положение – те получиха насоки как да въведат бойните изкуства, за да стимулират включването на младежи в неравностойно социално положение, независимо от тяхната възраст, раса, пол или способности.
 • Беше дадена възможност на бойните изкуства да се превърнат в лост, който да засили самочувствието, да контролира насилието и да укрепи общностните аспекти.
 • Беше дадена възможност за обучение по бойни изкуства на хора със специални образователни потребности, включително младежи с увреждания (с церебрална парализа, глухота, зрителни нарушения, физически увреждания, Аутизъм, синдром на Аспергер, диспраксия, ХРНВ и други обучителни затруднения).

Резултати

 • Примери от практиката (във формат аудио, видео, текст)
 • MAINCLUSION учебна програма и наръчник за обучители / учители
 • Онлайн / мобилен курс / учебен модулен материал
 • Онлайн форум за обучение и подкрепа между връстници
 • Поредица интерактивни видео-тренировки
 • Мобилно тренировъчно приложение с индивидуални учебни пътеки

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори