INNOVENTER (2017-2020)

INNOVENTER

Уеб сайт: https://innoventer.eu/

BMP1/1.3/2738/2017

Продължителност: 2017-2020

Партньори

 • Национална федерация на работодателите на хора с увреждания (България)
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“ (България)
 • Асоциация „Мария Кюри – МСА“ (България)
 • Помощ за общността в Албания (Албания)
 • Кипърска търговско-промишлена палата (Кипър)
 • DYEKO – Мрежа за подкрепа на предприемачеството и социалната икономика (Гърция)
 • Асоциация за консултиране в управлението (БЮРМ)

Цели и задачи

 • Разработване на съвместни конкретизирани учебни програми и модули, насочени за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия, включително чрез обмен на посещения от изявени практици.
 • Прилагане на нови иновативни методи за обучение и инструменти (онлайн и мобилно обучение) чрез трансфер на технологии и знания.
 • Подпомагане на обучения, насочени към стартиращи фирми.
 • Насърчаване и посредничество в съвместните усилия на образователните институции и бизнеса в Балканско-Средиземноморския регион, включително трансфер на най-добри практики и ноу-хау за подобряване на качеството на професионалното обучение с цел по-добро приспособяване на необходимите умения на пазара на труда.
 • Подпомагане на създаването на стратегически партньорства между центровете за образование и обучение, актуализиране на насоките за развитие на предприемаческите умения чрез съвместни програми, съобразени с потребностите на малките и средни предприятия.
 • Организиране на съвместни програми за професионално обучение, насърчаващи предприемаческия дух, умения и капацитет, насочени както към безработните, така и към други групи в неравностойно положение.
 • Създаване на транснационална връзка между предприемачи, подобряване на конкурентоспособността чрез обмен на най-добри практики и знания, разработване на съвместни методологии и насърчаване на наставничество между практици от малки и средни предприятия.
 • Създаване на транснационална наставническа мрежа, подпомагаща развитието на новоучредени предприятия или бизнес на младежи.
 • Стимулиране участието на местни, регионални и национални публични органи, насочено към включване на групи в затруднено или в неравностойно положение.

Целеви групи

 • Ученици в общообразователните средни или професионални училища по бизнес управление и икономика
 • Преподаватели в училища с икономически профил
 • Обучители по предприемачески теми в професионални центрове
 • Практици и предприемачи
 • Социални предприемачи
 • Собственици на предприятия, социални предприятия
 • Властимащи лица

Резултати

 • Обучителна програма за социално предприемачество, съвместима с ECVET
 • Обучителен курс по социално предприемачество
 • Наръчник на преподавателя по социално предприемачество
 • Онлайн и мобилни платформи за обучение
 • Интерактивен инструментариум за малки и средни предприятия
 • Поддържане на база данни от знания с казуси, вкл. добри, лоши и най-добри практики, свидетелства, видеоклипове и др.
 • Менторска програма с предприемачи в Балканско-Средиземноморския регион
 • Анализ и начини за акредитация на нова професия „Социален предприемач“ в съответствие с необходимостите и националните разпоредби относно професионалното образование
 • Уводни обучителни сесии във всяка партньорска страна с местни обучаеми и млади предприемачи с привличане на местни преподаватели и фасилитатори
 • Съвместни обучителни сесии във всяка партньорска страна с местни обучаеми и млади предприемачи от сборен екип от преподаватели и практиктици от партньорските организации
 • Съвместни събития в сферата на увеличаване на заетостта, включващи публични орган и представители на организации на малки и средни предприятия
 • Обобщение на отзивите и оценките на обучителите и експертите
 • Трансфер на знания, предоставен от наблюдаващия партньор от Белгия
 • Повишаване на осведомеността на обществеността относно развитието на предприемачески умения чрез информационни събития и събития за осигуряване на публичност.
 • Меморандуми за разбирателство или Харта за създаване на схема за сътрудничество в обучението по предприемачество

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори