EUCOMPASS (2018-2021)

EUCOMPASS – Европейски паспорт за ключови и преносими компетентности за младежи с увреждания

Уеб сайт: https://eucompass-project.eu/

2017-3-TR01-KA205-048146

Начална дата: 01 май 2018 г.
Продължителност: 32 месеца

Партньори

 • Инону Университет, Малатия, Турция
 • Регионален образователен директорат на област Малатия, Турция
 • Асоциация „Мария Кюри – MCA“, клон Смолян, България
 • Консултантска компания „Феникс КМ“, Белгия

Цели и задачи

 • Да се даде възможност на хората с увреждания в ЕС да участват по-често, по-пълноценно и по-успешно в трудовата заетост и трудовата мобилност.
 • Разработване на паспорт за компетентност (базиран на резултати от валидиране на уменията), който ще бъде създаден с участието на: кариерни консултанти / медиатори в трудова борса, консултанти по подкрепена заетост и консултант по професионална рехабилитация или други подобни
 • Разработването на инструмент за валидиране на ключови и преносими (трансверсални) компетентности с цел да помогне на бенефициентите да разберат и да определят нивото на компетентностите, които притежават.
 • Разработване на интерактивен център за валидиране на компетентности, който ще позволи открито дистанционно обучение и валидиране.

Целеви групи

 • Директни потребители:
  • Младежи
   • Младежи с увреждания
   • Младежи (нискоквалифицирани)
   • Младежки работници
  • Доставчици на социални услуги и кариерно консултиране/подкрепена заетост
  • Мениджъри на човешки ресурси, вътрешно-организационни обучители, работодатели
 • Бенефициенти:
  • Младежки центрове и институции
  • НПО на / за младежи с увреждания
  • Местни и регионални власти
  • Създатели на политики
  • Учители, обучители, психолози, социални и младежки работници

Резултати

 • Инструмент за валидиране на социални и ключови компетентности + Ръководство за по-нататъшно кариерно ориентиране за професионалисти, участващи в кариерното консултиране въз основа на резултатите от инструмента за валидиране
 • Европейски паспорт за ключови и преносими компетентности за младежи с увреждания
 • Интерактивен онлайн център за компетентност

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори