Мисия

Асоциация Мария Кюри – MCA се намира се в град Пловдив, България и изпълнява както национални, така и международни проекти, допринасящи към социалната, образователната и трудовата интеграция на хората с увреждания в България. Нашите дейности са насочени към хора с различен тип и стадий на увреждания.

Асоциацията разшири дейността си на международно ниво чрез участие както като партньор, така и като координатор в международни проекти по програма Еразъм +. Положителната практика и опитът, натрупани по време на участието в успешни международни партньорства, добавиха голям брой дейности, услуги и експертиза към портфолиото на организацията. Тези инициативи са насочени към социална интеграция и професионална реализация на хората с увреждания.

Ние разглеждаме като житейска мисия промяната на отношението към хората с увреждания, обществения им имидж и приемането им и гарантираме правото им на равни възможности за приобщаване (социално, образователно, и професионално).

Нашата работа в много случаи е предназначена да действа като мост между различни заинтересовани страни: работодатели, хора с увреждания и хора в неравностойно положение, обучители, политици, експерти, работещи в сферата на уврежданията. Опитваме се да комбинираме примери за най-добри практики, признати в много европейски държави, с иновативни подходи за образователно и професионално обучение и курсове, съобразени със специфичните нужди на хората с увреждания. Действайки така, нашата цел е да направим хората с увреждания и хората в неравностойно положение по-конкурентоспособни на отворения пазар на труда. Инициативите и проектите, които осъществяваме, са пример за дългосрочни инвестиции в развитието на човешките ресурси. Екипът ни силно вярва, че човешкият фактор е най-ценният актив за успешен бизнес. Работодателският потенциал на хората с увреждания също трябва да се използва от работодателите не само като демонстрация на социална ангажираност, но главно като рационална практика.

В това отношение Асоциация Мария Кюри – MCA разработи и внедри иновативни програми за обучение, възможности за електронно обучение, обучение през целия живот и професионална преквалификация в атрактивни и модерни професии.

Цели

  • Формиране на положително отношение към хората с увреждания и хората в неравностойно положение и насърчаване на социалната ангажираност на работодателите, политиците и други публични органи чрез редовно провеждани PR кампании, семинари, работни срещи, кръгли маси и конференции,уебинари;
  • Достъп до образование и обучение за млади хора с увреждания и в неравностойно положение чрез разработването на гъвкави програми и материали за професионално обучение, съобразени с техните специфични нужди;
  • Обучение и допълнителна квалификация на учители, възпитатели, болногледачи на хора с увреждания;
  • Формиране на нови възможности за заетост на хора с увреждания и хора в неравностойно положение чрез осигуряване на обучение през целия живот в съответствие с бизнес изискванията и най-новите концепции за развитие на човешките ресурси в Европа;
  • Предоставяне на подкрепа за повторна заетост на възрастни хора чрез включването им в преквалификационни програми и включване в наставнически схеми за възрастни хора.
  • Повишаване на качеството на услугите за хора с увреждания и хора в неравностойно положение чрез разработване на иновативни инструменти и модели за управление на качеството, насочени към професионалисти, работещи с гореспоменатите групи;
  • Активна работа по унифицирането на европейските и националните стандарти за неформално и неформално обучение, както и разработване на рамки за валидиране за признаване на знания и умения, придобити чрез професионално образование и обучение (ПОО);
  • Разработване на транснационални проекти, включващи политиката на Европейския съюз за икономика, основана на знанието;
  • Сътрудничество с неправителствени организации, организации за професионално обучение, университети и други институции на регионално, национално и международно ниво с дейности и цели, подобни на нашите.

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори